Het adviesconcept

Ons adviesconcept doorloopt de volgende stappen:

Het adviesconcept wordt toegepast in 3 fasen:
  1. De fase voorafgaand aan de start van de onderneming. De fase waarin de starter onze begeleiding krijgt bij het samenstellen van het ondernemingsplan.

  2. De toetsing ten tijde van de start van de onderneming. Het op verzoek van opdrachtgevers (gemeente, UWV, ondernemers en banken) toetsen van de ondernemingsplannen op:

  3. De fase na de start van de onderneming. Gevestigde ondernemers krijgen in deze fase bedrijfseconomische begeleiding om de bedrijfsprocessen verder te optimaliseren.

Uiteraard adviseert Pommé Consultancy ondernemers in deze fase ook in strategievorming en de vertaling van de strategie naar begrotingen en kengetallen.

Voor de managementbegeleiding wordt o.a. het ResultatenVolgSysteem® ingezet. Dit is een krachtige en betrouwbare methodiek om wekelijks een vinger aan de pols van de bedrijfsvoering te houden. De ondernemer, maar ook andere belanghebbenden, zien dan de ontwikkeling van de onderneming aan de hand van de door hen gewenste kengetallen. Hierdoor vindt bijsturing veel gerichter en sneller plaats.

Kortom, er is sprake van maatwerk .


Doelstelling
Het creëren van toegevoegde waarde voor de opdrachtgever is onze sterkste kant.