Uw belangen

Pommé consultancy werkt op de volgende manier aan Uw belangen:

 • Betrouwbare kwaliteit leveren met respect voor de klant.

 • Heldere advisering.

 • Toegevoegde waarde leveren tegen een verantwoorde prijsstelling.

 • Steeds zorgen voor een optimaal draagvlak.

  En ook door:

 • Klant bewust te maken van de relevante aspecten van de bedrijfsvoering.

 • Te streven naar een WIN-WIN-situatie met alle partijen.

  Uw belang als opdrachtgever ervaart Pommé Consultancy dan ook nadrukkelijk als zijn belang.

  Kenmerken van onze adviestrajecten zijn:

 • Snelheid en kwaliteit.

 • Sterk diagnostisch vermogen.

 • Geen onnodige moeilijke woorden.

  Dit bereikt Pommé Consultancy door:

 • Goed te luisteren.
 • Te werken met transparante processen.
 • Terugkoppeling te bewaken naar klant en opdrachtgever.

 • Advisering die leidt tot ondersteuning in de toekomstige bedrijfsvoering.

 • In elke situatie toegevoegde waarde te creëren.

 • Zorgvuldigheid

 • Het bewust hanteren van een confronterende adviesaanpak

 • Realistisch en 'to the point'

 • Verfrissend eerlijk

  Samengevat bestaat de kwaliteitsborging van onze werkzaamheden uit de systematische transparante aanpak van de adviestrajecten. Steeds wordt gestreefd naar een optimale toegevoegde waarde voor de opdrachtgever.


  Kernactiviteiten voor ondernemers en overheid:
 • Uitvoeren van adviestrajecten
 • Aanbieden van begeleidingstrajecten
 • Verzorgen van scholingstrajecten