Werkzaamheden voor ondernemers

Advies

Pommé Consultancy adviseert ondernemers in Limburg met betrekking tot financiële processen. Pommé Consultancy maakt de ondernemer met haar adviesconcept indringend bewust van de voor de ondernemer relevante aspecten en valkuilen in zijn of haar bedrijfsvoering. Voorop staat daarbij de ondernemer kennis te laten maken met een aantal voor hem of haar relevante kengetallen. Het ResultatenVolgSysteem® is een belangrijk adviesinstrument voor het verder optimaliseren van de bedrijfsvoering.


Begeleiding

Zowel startende als gevestigde ondernemers worden begeleid bij het samenstellen van ondernemingsplannen. Tevens verzorgen wij op verzoek, steeds in nauw overleg met de opdrachtgever, de samenstelling van (liquiditeit-)begrotingen en andere informatieve cijferopstellingen.


Scholing

Pommé Consultancy biedt financiële scholingstrajecten specifiek gericht op de dagelijkse praktijk van de ondernemer.