Werkzaamheden voor de overheid

Advies
Pommé Consultancy adviseert diverse gemeenten in Zuid-Limburg in de te nemen besluitvorming met betrekking tot financiële ondersteuning aan zelfstandige ondernemers. In opdracht van het UWV toetst Pommé Consultancy ondernemingsplannen van startende ondernemers.
reaktie van de staatssecretaris op onze aktiviteiten


Begeleiding
Pommé Consultancy maakt de startende en gevestigde ondernemer bewust van de verschillende relevante aspecten en valkuilen in de bedrijfsvoering. Zo wordt de ondernemer tijdens de begeleiding bekend gemaakt met een aantal relevante kengetallen. Bij startende ondernemers resulteert de begeleiding in een ondernemingsplan waarvan zij alle onderdelen met bijbehorende specificaties zelfstandig kunnen toelichten.


Scholing
Scholingstrajecten worden op de wensen van de opdrachtgever afgestemd.
Ambtenaren bij diverse gemeenten in Limburg hebben de afgelopen jaren bedrijfseconomische en wetstechnische scholing gekregen van Pommé Consultancy om de Bbz-regeling, die kredietfaciliteiten biedt voor ondernemers, optimaal uit te kunnen voeren.